SSID (Service Set Identifier) nó là tên chính của mạng cục bộ không dây (WLAN) gồm mạng gia đình và các hotspot công cộng. Nó là một chuỗi văn bản phân biệt chữ hoa và chữ thường, có thể dài tới 32 ký tự bao gồm chữ cái và/hoặc số. Các nhà sản xuất thiết bị router đặt SSID mặc định cho thiết bị Wifi, chẳng hạn như Linksys, xfinitywifi, NETGEAR, dlink, vv,… Tuy nhiên, vì SSID có thể thay đổi nên các mạng không dây wifi không còn các tên mặc định như thế này nữa.

Đọc thêm tại https://itbuy.vn/ssid-la-gi-tim-hieu-tong-quan-ve-ssid.html

SSID là gì? Tìm hiểu tổng quan về SSID?